Prístroj pre meranie povrchu rastrových valcov a sleevov AniCAM od spoločnosti Troika Systems

"Minimalizujte prípravnú dobu pre tlač - optimalizujte kapacitu vášho tlačového stroja"

Tento systém je určený všetkým, ktorí chcú zaistiť kvalitný inventár svojich valcov a sleevov.

3D skenovací mikroskop pomocou softwarovej aplikácie QC umožňuje mapovať stav vašich rastrových valcov a sleevov počas používania a uľahčí tak časové, ako finančné plánovanie pre repas alebo výmenu valcov a sleevov za nové.

Hodnoty získané meraním

  • Lineatúra (lcm, lpi)
  • Objem bunky (cm³/m²)
  • Uhol výpalu (uvedené v °, napr. 30°, 45°,60°)
  • Hrúbka mostíka (µm)
  • Otvorenosť bunky (µm)
  • Hĺbka bunky (µm)
  • Uhol/skosenie stien (uvedené v °)
  • Farebný alebo čiernobiely 2D/3D pohľad

AMS (Anilox Management System)

Softwarový balíček pre vedenie prehľadného inventára aniloxových valcov/sleevov. Môže byť naviazaný na aplikáciu Anilox QC, ale môže byť vedený i samostatne s ručným doplňovaním informácií.

  • Prehľad o stave valcov
  • Rýchlejšia príprava k tlači

Dopyt

Naše webové stránky nevyužívajú žiadne súbory cookies. Viac informácií.